Medicinalkølerum

Kalundborg Køleservice A/S er blevet udvalgt til sammen med Novo Nordisk Enginering (NNE) at opføre et insulinlager.

Kalundborg Køleservice A/S har beregnet kølekapaciteten, dimensioneret kompressoranlægget og monteret anlægget. Da kølerummet skal indeholde medicin er der strenge krav til kvalitetssikring og belastningsprøver. I samarbejde med NNE blev disse test udført. Anlægget blev ibrugtaget i august 2003 og har ikke siden haft fejl på køleanlægget selvom temperaturgrænserne er ganske små.
Lad os høre om dine kølekrav; så kommer vi med en løsning.

Elledevej 25 - 4400 Kalundborg - Tlf. 59 50 10 66 - Fax 59 52 24 42 - kalundborg@kulde.dk