Skibskøleanlæg

Kalundborg Havn er meget aktiv. Kalundborg Køleservice A/S har mange opgaver ombord på skibene. Vi har ombygget køleanlæg til mere miljøvenlige kølemidler, fundet utætheder eller udført lovpligtige eftersyn.

Ombord på dette skib ombyggede vi 12 køleanlæg til en bedre olietilbageføring til kompressorerne. Det tog flere dage hvor vi sejlede med skibet.

Kalundborg Køleservice A/S er villig til at stille ekspertise til rådighed, så vi kan løse netop dit skibs køleproblem, i en fleksibel samarbejdsform.

Elledevej 25 - 4400 Kalundborg - Tlf. 59 50 10 66 - Fax 59 52 24 42 - kalundborg@kulde.dk