Storkøkken

Kalundborg Køleservice A/S byder også på licitation, navnlig indbudt eller underhåndstilbud har vores interesse.
Her er vi blandt syv andre kølefirmaer blevet udvalgt som det billigste til at levere og montere alt køleudstyr til et storkøkken der skal producere “kølemad”. Kølemad er færdigretter der holdes kold fra fremstillingen er sluttet til retten leveres hos brugeren. Det gør at en færdigret, der er pakket i en inaktiv gas, kan holde sig frisk i 14 dage i køleskab.
Send os dit udbudsmateriale og lad os byde på opgaven.

Elledevej 25 - 4400 Kalundborg - Tlf. 59 50 10 66 - Fax 59 52 24 42 - kalundborg@kulde.dk