Vidste du.?

  • At kølemidlerne R12, R22 og R502 alle er fuldt udfasede og forbudte at importere og sælge?
  • At ældre køleanlæg kan ombygges til at benytte de nye kølemiddeltyper?
  • At KKO er en frivillig ordning hvor kølebranchen sammen med Danmarks Teknologiske Institut og brugere af køleanlæg (supermarkedssektoren) har lavet retningslinjer for et godt køleanlæg? Kalundborg Køleservice A/S er tilsluttet ordningen.
  • At kølemiddel er belagt med statsafgift fra 126 til over 300 kr./ kg, afhængig af kølemiddeltype?
  • At Danmark er et af de få lande i Europa som har en speciel lærlingeuddannelse inden for køleteknik? Kalundborg Køleservice A/S uddanner kølemontører til branchen.
  • At virkningsgraden, også kaldet COP, for fx en varmepumpe er forskellen mellem afleveret og optaget energi? Den kan i dag blive op til fem gange. Sagt populært; betal for én og få fem!
  • At det er normalt at overvåge større køleanlæg via telefonnettet?
  • At air condition til biler bør startes én gang om måneden, året rundt? På denne måde forbliver anlægget tæt.
Elledevej 25 - 4400 Kalundborg - Tlf. 59 50 10 66 - Fax 59 52 24 42 - kalundborg@kulde.dk